തൊഴിലുറപ്പ് കൂലിയിൽ 10 ശതമാനം വർദ്ധനവ്, നേട്ടം കേരളത്തിനും

(www.kl14onlinenews.com)
(29-MAR-2024)

തൊഴിലുറപ്പ് കൂലിയിൽ 10 ശതമാനം വർദ്ധനവ്, നേട്ടം കേരളത്തിനും
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ദിവസക്കൂലിയിൽ മാറ്റം. മൂന്ന് മുതൽ 10 ശതമാനം വരെയാണ് വർദ്ധനവ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 13 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണുണ്ടാകുക. 3.9 ശതമാനം കേരളത്തിലെ കൂലിയിൽ വർധനവ് വരുത്തിയത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.

നിലവിൽ കൂലി ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് യുപിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും( 230 രൂപ). ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം കിട്ടുന്നത് നിലവിൽ ഹരിയാനയിലാണ്. വർധനവ് വരുന്നതോടെ ഇത് 374 രൂപയാകും. 13 രൂപ വർധിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ കൂലി 346 രൂപയാകും. നിലവിൽ 333 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ കൂലി. കൂലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധനവുണ്ടായത് ​ഗോവയിലാണ്. 34 രൂപയുടെ വർധന. ഇതോടെ ​ഗോവയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 356 രൂപ വേതനമായി ലഭിക്കും.

14.5 കോടി ജനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും സാഹചര്യം പരി​ഗണിച്ച് വ്യത്യസ്ത കൂലിയാണുള്ളത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ കൂലിവർധനവ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാണെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയശേഷമാണ് ​ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Post a Comment

Previous Post Next Post