'കെ ഫോണ്‍' പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള മറുപടി; എല്ലാ വീടുകളിലും ലഭ്യമാക്കും:മുഖ്യമന്ത്രി

(www.kl14onlinenews.com)
(Jun-05-2023)

'കെ ഫോണ്‍' പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള മറുപടി; എല്ലാ വീടുകളിലും ലഭ്യമാക്കും:മുഖ്യമന്ത്രി

കെ.ഫോണ്‍ കണക്ഷന്‍ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒാഫീസുകളിലും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. 17412 ഒാഫീസുകളിലും 9000 വീടുകളിലും കണക്ഷനായി. വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുക എന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചുമതല. കെ ഫോണ്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള മറുപടി. കിഫ്ബി തകര്‍ന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇടുങ്ങിയ മനസിന്റെ ഉടമകളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.കെ ഫോണ്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

കെ ഫോണിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും പിണറായി വാചാലനായി. പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനം. പൊതുമേഖലയിൽ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനം നടത്തി.ചടങ്ങിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കളുമായും മുഖ്യമന്ത്രി സംവദിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ കെഫോണ് നിരക്കുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 17412 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 2105 വീടുകളിലുമാണ് നിലവിൽ കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻറർനെറ്റ് വിപ്ലവം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും കെഫോൺ ഇൻറർനെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം

Post a Comment

Previous Post Next Post