സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു,52,600 രൂപയായി

(www.kl14onlinenews.com)
(03-May-2024)

സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു,52,600 രൂപയായി
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് 6,575 രൂപയും ഒരു പവനു 52,600 രൂപയുമാണ് വില. ഇന്നലെ സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 70 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 6,625 രൂപയും ഒരു പവന് 53,000 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില.

Post a Comment

Previous Post Next Post