ഐ.എൻ.എൽ തുരുത്തി ശാഖ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായഹസ്തം, കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ കിറ്റ് നൽകി

(www.kl14onlinenews.com)
(13-APR-2024)

ഐ.എൻ.എൽ തുരുത്തി
ശാഖ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായഹസ്തം,
കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ കിറ്റ് നൽകി
പുണ്ണ്യമാസത്തിൽ സഹായ ഹസ്തവുമായി ഐ.എൻ.എൽ തുരുത്തി ശാഖ കമ്മിറ്റി
കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.ഐ.എൻ.എൽ ശാഖ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്ന വിതരണോത്ഘാടനം
തുരുത്തി ഖത്തീബ് ബഹു:ടി.കെ അഹമ്മദ് ഫൈസി അവർകൾ ഐ.എൻ.എൽ ശാഖാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഖാദർ ടി.എം ന് നൽകി നിർവഹിച്ചു.
ഹനീഫ് തുരുത്തി,അഷ്‌റഫ്‌ തുരുത്തി,അമീർ ടി.എ,ശാക്കിർ കെ.കെ.പി,ജലാൽ ടി.എം നംഷീദ് ടി.എം,സലാംസ്റ്റാർനെറ്റ്,
അബ്ദുറഹ്മാൻ ചാല, സലാം ടി.എ തുടങ്ങിയവർ പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Post a Comment

Previous Post Next Post