ഓണക്കിറ്റ് ഇന്ന് റേഷൻകടകലെത്തും: രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് വിതരണം

(www.kl14onlinenews.com)
(26-Aug-2023)

ഓണക്കിറ്റ് ഇന്ന് റേഷൻകടകലെത്തും: രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് വിതരണം
തിരുവനന്തപുരം :
സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ ഓണക്കിറ്റ് ഇന്നെത്തും. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കിറ്റുകളുടെ പാക്കിങ് പൂർത്തിയാക്കി. പൂർത്തിയായ കിറ്റുകൾ ഇന്ന് തന്നെ റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിച്ച് വിതരണം നടത്തും. നാളെയോടെ എല്ലാ കടകളിലും കിറ്റ് എത്തിക്കാനും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് സപ്ലൈക്കോ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ജില്ലകളിലേയും കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥ‍ർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

ഇന്നലെ പല ജില്ലകളിലും കിറ്റ് വിതരണം മുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സപ്ലൈക്കോയുടെ നടപടി. കിറ്റിലെ മിൽമയുടെ പായസക്കൂട്ട് സമയത്തിന് എത്താതിരുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ജില്ലകളിലാണ് ഭാഗികമായെങ്കിലും കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post