കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണക്കവർച്ചാ സംഘം പിടിയിൽ; ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാർ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വാഹനം

(www.kl14onlinenews.com)
(24-May-2023)

കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണക്കവർച്ചാ സംഘം പിടിയിൽ; ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാർ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വാഹനം
കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണക്കവർച്ചക്കെത്തിയവർ പോലീസ് പിടിയിൽ. കവർച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേരെയാണ് കരിപ്പൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കണ്ണൂർ കക്കാട് സ്വദേശി മജീഫ്, എറണാകുളം അയ്യമ്പുഴ സ്വദേശി ടോണി ഉറുമീസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

സംഘത്തിലെ 4 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിൽ സർക്കാർ വാഹനമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് സംഘം കവർച്ചക്കായി എത്തിയത്. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post