സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക്, പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വർണ പ്രേമികൾ

(www.kl14onlinenews.com)
(18-Jan-2023)

സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക്, പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വർണ പ്രേമികൾ
തിരുവനന്തപുരം :
സ്വര്‍ണ വില(Gold Price) കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 5,200 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വർണ വില. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 41,600 രൂപയായിരുന്നു വില.

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവില കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 71.90 രൂപയാണ് വില. എട്ട് ഗ്രാമിന് 575 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 719 രൂപയും ഒരു കിലോ വെള്ളിക്ക് 71,900 രൂപയുമാണ് വില.

ജനുവരിയിലെ സ്വർണവില പവന്

ജനുവരി 1: 40480
ജനുവരി 2: 40,360
ജനുവരി 3: 40,760
ജനുവരി 4: 40,880
ജനുവരി 5 : 41,040
ജനുവരി 6 : 40,720
ജനുവരി 7 : 41,040
ജനുവരി 8 : 41,040
ജനുവരി 9 : 41,280
ജനുവരി 10 : 41,160 
ജനുവരി 11 : 41,040 
ജനുവരി 12 : 41,040 
ജനുവരി 13: 41,280 
ജനുവരി 14: 41,600 
ജനുവരി 15: 41,600
ജനുവരി 16 : 41,760 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 17 : 41,760 (ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില)
ജനുവരി 18 : 41,600

Post a Comment

Previous Post Next Post