മണ്ഡലം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽ മാട് സമർപ്പണം നടത്തി

(www.kl14onlinenews.com)
(17-NOV-2022)

മണ്ഡലം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽ മാട് സമർപ്പണം നടത്തി
പുതുക്കൈ മണ്ഡലം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മേൽ മാട് സമർപ്പണം നടത്തി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മേക്കാട്ടില്ലത്ത് കേശവ പട്ടേരിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മണ്ഡലം സുകുമാരൻ, സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് മണ്ഡലം കൂടാതെ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. മേൽ മാട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ വിനോദിനെ പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post