ഐവ സിൽക്സും,കേരള ഷോപ്പ് ബോർഡും ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

(www.kl14onlinenews.com)
(25-Oct-2022)

ഐവ സിൽക്സും,കേരള ഷോപ്പ് ബോർഡും ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു
കാസർകോട് :
കേരള സർക്കാർ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാസർകോട് ഐവ സിൽക്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ വി.അബ്ദുൾ സലാം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.
ശ്രീകല പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മെഹ്റൂഫ് അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ
നാളെയുടെ നന്മക്കായ് കൈ കോർക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Post a Comment

Previous Post Next Post