പ്ലസ് ടുവിനൊപ്പം ലേണേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സ്; റോഡ് നിയമങ്ങൾ പഠനവിഷയമാക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

(www.kl14onlinenews.com)
(17-Sep -2022)

പ്ലസ് ടുവിനൊപ്പം ലേണേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സ്; റോഡ് നിയമങ്ങൾ പഠനവിഷയമാക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്
L
തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് ടു പഠനത്തിനൊപ്പം ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസും നൽകാൻ പദ്ധതി. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കരിക്കുലം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഈ മാസം 28ന് കൈമാറും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചാൽ ഗതാഗതനിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും. 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞാൽ മാത്രമാകും വാഹനം ഓടിക്കാൻ അനുവാദം.

ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും അപകടങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. കൗമാരക്കാരിലാണ് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ കൂടുതലായും കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് തീരുമാനം.

അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് ഒപ്പം ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കൂടി വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കും. പരീക്ഷ പാസായാൽ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ് ലൈസൻസിന് അപക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പ്രത്യേകമായി എഴുതേണ്ടി വരില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുക.

വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ലേണേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനമെടുക്കുക. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും ഒപ്പം ബോധവത്കരണവും പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post