വീണ്ടും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; കേരളാ തീരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

(www.kl14onlinenews.com)
(08-May-2024)

വീണ്ടും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം; കേരളാ തീരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം വീണ്ടുമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കേരളാ തീരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി 0.5 മുതൽ 1.4 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേരളാ തീരത്തിന് പുറമേ തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തും പകൽ 02.30 മുതൽ രാത്രി 11.30 വരെ 1.0 മുതൽ 1.7 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ശക്തമായതും ഉയർന്നതുമായ തിരമാല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം തീരദേശവാസികൾ മാറി താമസിക്കണമെന്നും മൽസ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകി.

Post a Comment

Previous Post Next Post