മിൽമ പാൽ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരും

(www.kl14onlinenews.com)
(18-April-2023)

മിൽമ പാൽ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരും
കോഴിക്കോട്: മിൽമ പാൽ വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു. പച്ച, മഞ്ഞ കവറുകളിലുള്ള പാലിനാണ് വില കൂട്ടിയത്. പാക്കറ്റിന് ഒരുരൂപയാണ് കൂട്ടുന്നത്. 29 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന മിൽമ റിച്ചിന് 30 രൂപയും 24 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന മിൽമ സ്മാർട്ടിന് 25 ​രൂപയുമാകും. നാളെമുതൽ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഈ പാൽ വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് മിൽമ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള നീല കവർ പാലിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് പാൽ ലിറ്ററിന് ആറുരൂപ നിരക്കിൽ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു

Post a Comment

Previous Post Next Post