കെഎസ്ആർടിസിയെ ലാഭകരമാക്കാൻ കർണാടക മോഡൽ പഠിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ്

(www.kl14onlinenews.com)
(13-Sep -2022)

കെഎസ്ആർടിസിയെ ലാഭകരമാക്കാൻ കർണാടക മോഡൽ പഠിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയെ ലാഭകരമാക്കാൻ കർണാടക മോഡൽ പഠിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ്. കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ധനമന്ത്രി പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അംഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി നമശിവായം അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഗ്രാമ- നഗര സർവീസുകൾ, ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് , കോർപറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് രീതി എന്നിവയാണ് സമിതി പഠിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് വൈകാതെ ധനവകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് സമിതി അറിയിച്ചത്

Post a Comment

Previous Post Next Post