ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ബൈഡൻ

(www.kl14onlinenews.com)
(15-Aug -2022)

ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ബൈഡൻ
ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. യുഎസും ഇന്ത്യയും 'അനിവാര്യമായ പങ്കാളിക'ളാണെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. മഹാത്മഗാന്ധിയെ കുറിച്ചും ബൈഡൻ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി.

'മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും ശാശ്വത സന്ദേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ യാത്രയെ ബഹുമാനിക്കാൻ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു,' ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവിനെ പരാമർശിച്ച് ബൈഡൻ പ്രസ്താവനയിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അമേരിക്കയെ കൂടുതൽ നൂതനവും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

Post a Comment

Previous Post Next Post